Het onderzoekslandschap aan de Universiteit van Namen bestaat momenteel uit 11 Instituten. Ze bundelen en kruisbestuiven verschillende vaardigheden rond een globaal thema. Deze dynamiek stimuleert interdisciplinaire samenwerking en originele benaderingen in zowel onderzoek als onderwijs.

Ontwikkelingsfinanciering en overheidsbeleid (DeFiPP)

DeFIPP consolideert het onderzoekswerk dat wordt uitgevoerd in drie reeds bestaande centra, de CRED, de CEREFIM en de CERPE, die elk een van de drie belangrijkste onderzoeksgebieden vertegenwoordigen: ontwikkelingseconomie, overheidsbeleid en regionale economie en financiën, en monetaire economie.

Logo Institut DeFiPP

Ruimte voor filosofie in Namen (ESPHIN)

Esphin is een transdisciplinaire ruimte die openstaat voor de buitenwereld en bedoeld is om nieuw onderzoek aan te moedigen. Het richt zich op thema's die ontwikkeld zijn in de twee stichtende departementen: dat van Filosofie in de Faculteit Wijsbegeerte en Letteren en dat van Wetenschappen-Filosofieën-Samenleving in de Faculteit Wetenschappen. In synergie met andere entiteiten streven onderzoekers ook naar het ontstaan van nieuwe thema's in de grote gebieden van de filosofie.

Institut de recherche ESPHIN

Instituut voor Leven, Aarde en Milieu (ILEE)

ILEE bundelt vaardigheden op het gebied van fundamentele en toegepaste wetenschappen en garandeert een belangrijke bijdrage aan een beter begrip van de evolutie van het leven en de huidige en toekomstige uitdagingen op milieugebied, evenals het zoeken naar duurzame oplossingen, vanuit ecologisch, technologisch, sociaal-economisch en historisch/cultureel perspectief.

Logo institut de recherche ilee

UNamur Instituut voor onderzoek in didactiek en onderwijs (IRDENa)

IRDENa is geïnteresseerd in onderwijs als onderwerp van onderzoek. De onderzoekers onderzoeken de veranderingen en innovaties die school- en opleidingssystemen op hun grondvesten doen schudden, evenals de rollen, identiteiten en opleidingsarrangementen van degenen die betrokken zijn bij onderwijs.

Logo Institut IRDENa

Namur Digitaal Instituut (NADI)

Bij NADI bieden onderzoekers innovatieve oplossingen voor de nieuwe maatschappelijke uitdagingen van de digitale revolutie (eGov, eHealth, eServices, Big data, enz.). De onderzoekers zijn afkomstig uit verschillende disciplines en combineren hun expertise op het gebied van IT, technologie, ethiek, recht, management en sociologie.

Logo Institut NADI

Namur Instituut voor Taal, Tekst en Transmedialiteit (NALTT)

Het Institute of Language, Text and Transmediality van UNamur, dat taalkundigen en literatuurwetenschappers samenbrengt, biedt een platform voor interdisciplinair diachroon en synchroon onderzoek naar de vele manieren waarop verschillende soorten verbale en multimodale communicatieve praktijken zich manifesteren in, vorm geven aan, gereguleerd worden door en een afspiegeling zijn van cultuur en maatschappij.

Logo institut de recherche naltt

Namur Onderzoeksinstituut voor Levenswetenschappen (NARILIS)

NARILIS wil tweerichtingsinteracties tussen fundamentele onderzoekers en artsen stimuleren en bruggen bouwen tussen het laboratorium en het bed van de patiënt. NARILIS wil daarom de vertaling van fundamentele onderzoeksresultaten naar klinische toepassingen vergemakkelijken. Haar missie is het bevorderen van multidisciplinair onderzoek om de gezondheid van mens en dier en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Logo institut de recherche narilis

Instituut voor complexe systemen in Namen (naXys)

Het naXys instituut is gespecialiseerd in de analyse van complexe systemen, of het nu gaat om astronomie en dynamische kosmologie, wiskundige biologie, optimalisatie in optica, economische complexiteit of de studie van de stabiliteit en robuustheid van deze systemen.

Naxys logo

Instituut voor gestructureerde materie in Namen (NISM)

De onderzoeksinteresses van het NISM bestrijken uiteenlopende onderwerpen in de organische en fysische chemie, materiaalchemie, oppervlaktewetenschap, vastestofchemie en fysica, vanuit zowel theoretisch als experimenteel perspectief.

.
Logo institut de recherche NISM

Erfgoed, overdracht en erfenis (PaTHs)

Het instituut Patrimoines, Transmissions, Héritages (PaTHs) is een federatie van onderzoekscentra en -groepen die de afgelopen jaren in en rond de Faculteit Wijsbegeerte zijn ontstaan. Het samenbrengen van de onderzoekers die actief zijn in deze groepen moet leiden tot het bevorderen van een diachrone benadering van sociale en culturele fenomenen in de breedste zin van het woord, en ook de samenwerking tussen 'menswetenschappen' intensiveren.

Logo institut de recherche PATHS

OVERGANGSBEPALINGEN

Het TRANSITIONS Instituut richt zich op het onderzoeken van de verschillende manieren waarop de menselijke natuur en samenleving de processen, periodes en impact van transities ondergaan, met de nadruk op kritisch belangrijke gebieden zoals milieu, economie, ontwikkeling, mobiliteit, politiek, onderwijs, rechtvaardigheid en sociale cohesie. Met deze sterke punten bevordert TRANSITIONS interdisciplinair en interdisciplinair onderzoek in samenwerking.

Logo Institut Transitions