Onderwijzen en studeren aan de Universiteit van Namen betekent streven naar kwaliteit, professionele integratie en uitmuntendheid in onderzoek.

De Universiteit van Namen biedt bachelor, master, master of specialisation en doctorate opleidingen aan in de verschillende onderwijssectoren. De kwaliteit van deze verschillende opleidingen wordt erkend door Belgische en internationale experts van het Agence pour l'Évaluation de la Qualité de l'Enseignement Supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles (AEQES). Dit wordt ook bevestigd op de arbeidsmarkt, aangezien de integratiegraad van afgestudeerden van de Universiteit van Namen 94% bedraagt.

De professoren, die een doctoraatsthesis hebben afgeleverd en gerenommeerde experts zijn in hun vakgebied, voeden hun onderwijs met onderzoek dat wordt uitgevoerd binnen de faculteiten en transdisciplinaire instituten. Dankzij het PUNCH-programma (Pédagogie Universitaire Namuroise en Changement) profiteren ze van de expertise van pedagogen en de ervaring van hun collega's om innovatieve onderwijsmethoden te ontwikkelen. In overeenstemming met de jezuïetentraditie van de universiteit zorgen ze er ook voor dat studenten persoonlijke ondersteuning krijgen. Naast het verwerven van disciplinaire vaardigheden, maken alle professoren aan de Universiteit van Namen er een prioriteit van om autonomie, actieve deelname en succes voor iedereen aan te moedigen.

Etudes