In een steeds meer geglobaliseerde wereld is het belangrijk dat instellingen voor hoger onderwijs de internationale dimensie in al hun vakgebieden bevorderen.

Om beter in te spelen op de vele kansen die zich op internationaal vlak aandienen, definieert de Universiteit Namen haar algemene internationaliseringsbeleid in 3 hoofddoelstellingen:

  • De internationale zichtbaarheid en aantrekkingskracht vergroten dankzij de kwaliteit van het onderwijs en het onderzoek, waarbij wordt voortgebouwd op de bestaande onderzoeksdynamiek
  • Bilaterale partnerschappen en internationale netwerken ontwikkelen
  • Mobiliteitsprojecten en een innovatief internationaal programma-aanbod ontwikkelen

De vicerector Internationale Betrekkingen stuurt het internationale beleid van de instelling. Het team van de Dienst Internationale Betrekkingen is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan in samenwerking met de faculteiten, instituten en andere algemene diensten van de Universiteit Namen.

In het hart van Namen, Wallonië en Europa...

Etudiante de l'UNamur

Neem contact op met

Afdeling Internationale Betrekkingen

Secretariaat