De Universiteit van Namen stelt haar kennis en expertise ten dienste van de samenleving om antwoorden te bieden op grote maatschappelijke uitdagingen, in het bijzonder die van de ongelijkheid en de duurzame ontwikkeling. Ze draagt actief bij tot de culturele, sociale, politieke en economische ontwikkeling van haar regio in samenwerking met lokale, regionale, nationale en internationale actoren.